Hvordan kan en intelligent algoritme og termiske kameraoptagelser lindre en af svineavlernes store hovedpiner? Vi spurgte Morten Bo Mikkelsen fra FarrowTech i INCUBA Skejby, der i begyndelsen af 2019 lancerer et stort projekt i samarbejde med SEGES.

“Resultatet forventes at være én ekstra overlevende pattegris per kuld. For landmanden betyder det ifølge Morten Bo Mikkelsen, at dækningsbidraget øges med ca. 10 %. “

Her er en iværksætterudfordring:

En dansk svinebestand på 1500 grise oplever cirka 70 faringer om ugen. Søerne føder i gennemsnit 18 pattegrise ad gangen. Ud af dem dør i gennemsnit fire som følge af bl.a. fødselskomplikationer.

Dødeligheden kan reduceres med manuel overvågning, så man ved, hvornår der skal gives faringshjælp. Det er imidlertid meget ressourcekrævende. Samtidig er stalden et hårdt miljø, der stiller store krav til udstyr.

Hvad gør man?

Læs resten af artiklen her: https://incuba.dk/hvad-sker-der/nyheder/termiske-kameraer-og-intelligent-algoritme-redder-liv-i-svinestaldene/