VORES PRODUKTER

FarrowTech udvikler produkter til farestalden i tæt samarbejde med danske landmænd og forskere.

I år 2013 blev det vurderet at godt 10% af pattegrisene er dødfødte, hvoraf halvdelen skyldes komplikationer i forbindelse med faringen. Forskning har vist, at dødeligheden kan reduceres væsentligt ved intensiv overvågning. Når et givent tidsinterval mellem faringerne overskrides, skal der udøves faringshjælp.

Hos Farrowtech ønsker vi at hjælpe danske svineproducenter med at minimere antallet af dødfødte pattegrise ved hjælp af smarte varmemåtter og intelligente kameraer. Vi er meget passionerede omkring ny teknologi til dansk landbrug og ser meget frem til at bidrage til reducerede dødeligheder og øgede bundlinjer.

Forskning

Vidste du, at FarrowTech og SEGES har modtaget funding fra GUDP-ordningen og nu forsker i at optimere og effektivisere måden, hvorpå der ydes faringshjælp. Farrowtechs mål er at gøre det meget enklere at give faringshjælp på det rette tidspunkt.

Faringshjælp

Vidste du, at en so farer i gennemsnit 2,3 gang om året, hvor 2 ud af de gennemsnitligt 3 døde pattegrise per kuld dør under selve faringen, primært på grund af fødselskomplikationer og iltmangel. Mange af dem kan reddes med rettidig faringshjælp.

Faringskomfort

Vidste du, at overlevelsesbetingelserne for svage smågrise kan øges markant ved at give dem muligheden for at ligge på et varmt underlag, indtil smågrisene er kommet til kræfter og selv kan opretholde kropstemperaturen.

Dækningsbidrag

Vidste du, at SEGES’ forskning viser, at ved at holde grisene varme straks efter fødslen, kan overlevende pattegrise øges med 0,28 gris pr. kuld. Det svarer til 0,64 gris og dermed 296 kroner i ekstra dækningsbidrag per årsso.

Termografi

Vidste du, at FarrowCam er baseret på termografisk analysemetode, som giver systemet høj kontrast for nyfødte pattegrise. Det skyldes, at den nyfødte gris er varmere end omgivelserne og hurtigt køler ned.

Energiforbrug

Vidste du, at FarrowMat er meget energi-effektiv, fordi den opvarmer smågrisene nedefra. Måtten bruger max 200 Watt, når den varmer op, og typisk energiforbrug på 12 timer er 1,5 KWh, svarende til ca. 1 krone.

LÆR MERE OM DEN SMARTE VARMEMÅTTE

FARROWMAT

FÅ VIDEN OM INTELLIGENTE KAMERAER

FARROWCAM