VELKOMMEN TIL FARROWTECH

Farrowtech er det perfekte valg, når du ønsker at optimere dit dækningsbidrag.

Every piglet matters – det er vores motto. Farrowtech ønsker at forbedre mulighederne for effektiv produktion af smågrise. Ved hjælp af smarte og robuste løsninger kan dødeligheden i farestalden reduceres med op til 25%.

I praksis er det svært at se, hvornår der er brug for faringshjælp. Derfor er der behov for en automatisk løsning, som FarrowCam, som kan overvåge farende søer og alarmere, når der er brug for faringshjælp.

Automatisk faringsteknologi registrerer tidsintervaller mellem fødsler og giver alarm, når for lang tid er gået siden sidste fødsel. Det betyder, at rettidig faringshjælp kan gives, hvorved andelen af levende pattegrise øges.

VI ER ORDENTLIGE

Ansvarlighed

VI ER KREATIVE

Innovation

VI ER DEDIKEREDE

Kvalitet

Få en hjælpende hånd til det daglige arbejde.