Al handel med FarrowTech ApS sker under disse betingelser.

FarrowTech ApS sælger kun til erhvervsdrivende med CVR nummer eller tilsvarende udenlandsk registreringsnummer. Alle priser er oplyst ekskl. moms.

Ordrebekræftelse

Ordren er først bekræftet, når du modtager ordrebekræftelse fra os. En kvittering fra vores system om ordrens modtagelse er ikke en bindende bekræftelse.

Betaling

Alt salg sker mod kontant betaling ved levering, medmindre andet aftales. Efter individuel godkendelse kan der ydes 8 dages kredit. FarrowTech har ejendomsforbehold i de leverede varer, indtil den fulde købesum er betalt.

Ved for sen betaling opkræves renter med 2% pr. påbegyndt måned.

Levering

Levring sker med GLS, medmindre andet aftales eller oplyses. Produktprisen tillægges fragt på fakturaen.

Fortrydelse

Ordrer til FarrowTech ApS er ikke omfattet af fortrydelsesret fra købers side.

Garanti og reklamation

FarrowTech yder 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Reparation eller ombytning af et produkt forlænger ikke den oprindelige 1-års garantiperiode.

Bortskaffelse

De fleste af FarrowTechs produkter indeholder elektronik og er omfattet af reglerne om elektronikskrot. Ved indgåelse af aftale om køb hos FarrowTech accepterer du, at ansvaret for korrekt bortskaffelse efter endt brug overgår til dig som kunde.

Tvister

Tvister, som udspringer af aftaler underlagt disse handelsbetingelser, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Århus.