En prototype på systemet til faringsovervågning testes lige nu på en række gårde, og FarrowTech ønsker at skabe det bedste brugerdesign til automatisk overvågning af farende søer. Men hvordan får vi bedst muligt et digitalt produkt ind i en teknologifremmed branche?

“FarrowTech er en startup-virksomhed med to ansatte, der blev etableret i 2015. I foråret 2019 skal en prototype på systemet til faringsovervågning testes på en række gårde, hvor der under implementeringen af systemet i staldrutinerne skal arbejdes med UX og UI for den endelige version af produktet.”

I Danmark dør 10 % af alle pattegrise som følge af iltmangel under fødslen. Det svarer til knap to grise per kuld. Langt de fleste af disse grise kan reddes, hvis der gives rettidig faringshjælp til soen, og for producenterne af pattegrise er der stor økonomisk og dyrevelfærdsmæssig gevinst i at reducere dødeligheden.

FarrowTech har udviklet et system til automatisk overvågning af farende søer, hvor et visionssystem registrerer fødslerne af pattegrise og giver staldpersonalet alarm via en smartphone, når en so har behov for hjælp.

Læs resten af artiklen her: https://studerende.ida.dk/ida-accelerator/it-studerende/it-projekter/farrowtech-5/