Det norske tidsskrift Bedre Gardsdrift skriver i en artikel om FarrowTech:

“Høy dødelighet blant smågris er et stort problem under fødsel eller i løpet de første levedøgnene, særlig på grunn av oksygenmangel. Derfor har danske FarrowTech og Alexandra Instituttet i samarbeid utviklet et system, som ved hjelp av et termisk kamera, en app og en algoritme skal registrere tiden mellom fødslene. »Forskning viser at vi kan redde mange smågris hvis vi passer på at intervallet mellom fødslene ikke overskrider en viss tidsgrense. Hvis det går for lang tid så bør bonden gå ut i fjøset og hjelpe med å trekke ut grisungen,« sier Morten Bo Mikkelsen i FarrowTech.”

Læs artiklen i Bedre Gardsdrift her: https://gardsdrift.no/dyrevelferd-innovasjon-svineproduksjon/kamera-og-app-mot-dodfodte-smagriser/186863