Danske iværksættere arbejder på en algoritme, der kan reducere dødeligheden blandt pattegrise.

“Kernen i Farrowtechs løsning er en algoritme, som ud fra termiske kameraoptagelser af den fødende so kan detektere tidspunkterne for fødslerne og give besked, hvis der går for lang tid mellem to fødsler.”

Rundt regnet en fjerdedel af alle pattegrise dør under fødslen eller i de første døgn derefter, blandt andet som følge af iltmangel. Det er et stort problem for svine­avlerne, og derfor har to danske iværksættere kastet sig ud i at udvikle et system, der automatisk kan overvåge søernes faring og give en alarm til landmanden, hvis der går for lang tid mellem hver fødsel. På den måde får landmanden en indika­tion på, om der er brug for, at han hjælper til under faringen. »Studier har vist, at man faktisk kan redde rigtig mange grise ved at overvåge, at den tid, der går mellem hver fødsel, ikke overstiger en kritisk grænse,« forklarer Morten Bo Mikkelsen, den ene af de to stiftere bag Farrowtech.

Læs resten af artiklen her: https://ing.dk/artikel/gsm-frekvens-faar-comeback-overvaager-farende-svin-207082