WELCOME TO FARROWTECH

FarrowTech is the perfect choice when you want to optimise your contribution margin.

Every piglet matters – that is our motto. FarrowTech wants to improve the possibilities for efficient piglet production. By using smart and reliable solutions, mortality in the farrowing house can be reduced by up to 25%.

I praksis er det svært at se, hvornår der er brug for faringshjælp. Derfor er der behov for en automatisk løsning, som FarrowCam, som kan overvåge farende søer og alarmere, når der er brug for faringshjælp.

Automatisk faringsteknologi registrerer tidsintervaller mellem fødsler og giver alarm, når for lang tid er gået siden sidste fødsel. Det betyder, at rettidig faringshjælp kan gives, hvorved andelen af levende pattegrise øges.

WE ARE HONEST

Responsibility

WE ARE CREATIVE

Innovation

WE ARE DEDICATED

Quality

Get assistance in your daily work.