I 2015 startede Morten Bo Mikkelsen og Jakob Skårhøj firmaet FarrowTech med det formål at udvikle et system, der uden for store omkostninger, kunne overvåge faringsforløbet og på den måde reducere dødeligheden hos pattegrise. I 2018 overtog Erik Hougaard Jakobs plads.

FarrowTech har siden virksomhedens opstart udviklet to produkter til at reducere pattegrisedødeligheden i svineproduktionen. Det første produkt er FarrowCam. Det er et termisk kamera, der sættes op bag soen, så det kan overvåge faringsforløbet. Kameraet har en holder, så det kan monteres på lågen ind til stien. FarrowCam er utrolig tidsbesparende i den daglige gang i stalden, da man ikke længere behøver at tjekke op på den farende so, da kameraet holder øje med faringsforløbet. Går der for lang tid mellem grisene, giver kameraet besked om dette.

Det er ret smart, hvis vi selv skal sige det, men hvordan ved kameraet, hvornår der er behov for faringshjælp?
FarrowCam virker ved hjælp af en algoritme og et termisk kamera, der gør det i stand til automatisk at detektere faringerne af pattegrisene. En pattegris er varm, når den kommer ud af soen og afkøler derefter ret hurtigt. Det kan derfor være svært at skelne to grise fra hinanden, hvis de er født umiddelbart efter hinanden. Men det kan det termografiske kamera klare for os.
FarrowCam sender besked videre til en telefon eller en skærm, hvis der er gået længere tid end anbefalet mellem grisene bliver født.

Dette giver et lavere antal dødfødte smågrise, men hvordan kan kameraet alarmerer staldpersonalet, tænker du måske?
Kameraet kobles sammen med en app og staldpersonalet kan på den måde holde øje med faringsforløbet på f.eks. en smartphone. Appen giver automatisk besked til staldpersonalet, når en so får behov for faringshjælp. Dette kan spare de ansatte for en masse tid, da det gør det muligt for dem, at lave andre opgaver samtidig og kun tilse de søer, der egentlig har behov for det.

Mon der er andre fordele ved brug af kameraet? Udover den store tidsbesparelse i det daglige og en lavere frekvens af dødfødte smågrise, sikrer FarrowCam også bedre velfærd for pattegrisene og soen, da der kun bliver givet rettidig faringshjælp. Får vi flere levende pattegrise, kræver det færre søer at producere det antal, vi skal bruge. Dette giver en mindre CO2-udledning og er derved bedre for miljøet.

Et projekt er sat i gang for at dokumentere, hvordan FarrowCam fungerer i hverdagen, hvordan det passer ind i de almindelige staldrutiner, og hvordan det eventuelt kan gøres endnu bedre. Til at udføre projektet, har vi inddraget fire samarbejdspartnere, som skal bruge kameraet på deres bedrifter.
Gennem projektet forbedres algoritmen i takt med, at al data opsamles. Desuden vil vi sammen med SEGES arbejde på at finde de helt rigtige tidsgrænser for, hvor langt der må være mellem fødslerne, før der skal gives faringshjælp.
Resultatet af dette projekt bruges i FarrowTechs system, men vil også blive brugt til at revidere anbefalingerne fra SEGES i deres faringsmanual. FarrowTech indsamler data og SEGES analyserer dem.

Projektet vil derfor både medvirke til at forbedre produktet og bidrage med ny, detaljeret viden om faringernes forløb.

Følg med i de næste blogindlæg og hør, hvad vores partnergårde har at sige om FarrowCam. De vil fortælle lidt om, hvordan det egentlig fungerer i praksis.