Om FarrowTech

Vores formål

FarrowTechs formål er at hjælpe landmænd med at få en mere effektiv drift, hvor færre pattegrise dør under fødslen eller kort tid efter.

Vi ønsker at redde 25% af de pattegrise, der dør i dag.

Photo: Tobias Nicolai / Jyllands-Posten

Baggrund

Som konsekvens af høj og intensiv svineavl, hvor generationer af avlsprogrammer har resulteret i større og større kuld, er antallet af dødfødte pattegrise steget. Det samme er antallet af levendefødte pattegrise, der blot dør efter fødsel. I år 2013 blev det vurderet at 22,3% af pattegrisene i Danmark døde under, eller et par dage efter fødsel. I alt 9,9% af pattegrisene var dødfødte. Den høje pattegrisedødelighed er et problem af etiske såvel som dyrevelfærdsmæssige og økonomiske grunde.

Rundt regnet dør halvdelen af pattegrisene grundet komplikationer i forbindelse med fødslen. Forskning har vist, at dødeligheden kan reduceres væsentligt ved intensiv overvågning og såfremt et tidsinterval mellem fødslerne overskrider en given længde, skal der udøves faringshjælp.

Intens overvågning af farende søer kræver på nuværende tidspunkt meget arbejde, fordi overvågning foregår manuelt. Typisk bliver farende søer kun inspiceret få gange om dagen, og det er dermed vanskeligt at estimere tidsintervallerne mellem fødsler og  udøve rettidig faringshjælp.

Hos FarrowTech er vi passionerede omkring ny teknologi og dansk landbrug. Vi ønsker at hjælpe danske svinebedrifter med at minimere antallet af dødfødte pattegrise og optimere deres produktion til glæde for både bedriftens økonomi, dyrenes velfærd og det omgivende miljø og klima.

Tilmeld nyhedsbrev!
Få opdateringer direkte på din email!
Tak for din tilmeldning!
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Tilmeld nyhedsbrev i dag!
×
×