Virksomheden FarrowTech udvikler et system, der reducerer dødeligheden af pattegrise uden ekstra bemanding i farestalden.

“Jeg tænkte, at det burde man kunne gøre noget ved,« forklarer han.”

En lille kameraenhed overvåger den farende so og sender alarm til landmandens mobiltelefon, hvis der er behov for faringshjælp. »Vi vil gerne skabe værdi for landmanden, og derfor har vi udviklet det her system. Det næste, vi skal, er at dokumentere, at det virker,« siger stifter og administrerende direktør ved FarrowTech Jakob Skårhøj. Pattegrisdødeligheden er 21,5 procent. Målet er at redde en gris pr. kuld, og med en gennemsnitlig kuldstørrelse på 16, svarer det til at nedbringe dødeligheden med seks procentpoint.

Læs resten af artiklen her: https://landbrugsavisen.dk/svin/s%C3%A6rligt-kamera-skal-s%C3%A6nke-d%C3%B8delighed-hos-sm%C3%A5grise